Brede Børnehave

  

I Brede Børnehave lægger vi stor vægt på
 • Natur og udeliv
 • Tryghed og omsorg
 • Trivsel
 • Tæt forældresamarbejde
 • Udvikling
 • Basisviden
 • Samarbejde og fællesskab
 • Respekt og anerkendelse
 • Selvvirksomhed
 • Opdragelse
 • Tradition og kulturformidling
 • Aldersopdelte grupper

                                    
Vores hjemmeside er under redigering, så hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os - enten på tlf. 45 28 57 70 eller mail bredebh@ltk.dk.