Personale- og forældresamarbejde

Samtalen er vigtig uanset om det er mellem os som personale eller mellem os og forældrene. Der er altid samtaler i gang. Det er en forudsætning for et godt børneklima, at voksne samtaler åbent og respektfuldt og giver plads til, at konflikter tages op og bearbejdes.

”Kun den, der udvikler sig, kan udvikle andre.

Den institution, der ikke udvikler sig, afvikler sig.” 

Personalesamarbejde
 
Der er stor kontinuitet i personalegruppen. Leder, souschef og en del af personalet har arbejdet sammen i mange år. Vi arbejder på at holde balancen imellem nye og gamle folk, unge og ældre, mænd og kvinder. I fællesskab har vi bygget børnehaven op og haft et langt udviklingsforløb sammen.

Vi har lært og har fået inspiration mange steder fra: De gamle pædagogiske læremestre som Frøbel med vækstpædagogikken og den store ”have” (børnehave), Montessori med den fine iagttagelsesevne og hendes dybe respekt for barnet, Rudolph Steiner og hans pædagogik der tager udgangspunkt i barnets psykiske udvikling. Gennem Steinerpædagogikken har vi også lært at bruge mange naturmaterialer.

Der sker også en udvikling for os, når vi har studerende, læser faglitteratur og orienterer os om de tanker, ideer og metoder, der bliver brugt i andre institutioner. Vores tætte samarbejde med forældrekredsen og den enkelte medarbejders personlige udvikling, engagement og kærlighed til sit arbejde er det, der stadig fører os videre, idet vi godt er klar over, at ”skal Brede Børnehave blive ved med at være, som den altid har været, skal den være i evig forandring”. Liv strømmer gennem bevægelse.

Det er vigtigt, at vi er åbne, lyttende og nysgerrige over for de mange ideer og tanker, der ligger i tiden. Vi vurderer dem personligt, kreativt og ansvarsbevidst og tager det, vi kan bruge og gør det til ”vores eget”. Vi skal blive ved med at være ”os selv”, så vi altid kan stå inde for det, vi gør.

Personalet samarbejder om børnene både til daglig og på personalemøder. Det kan handle om samtaler med børnene som tema eller med den pædagogiske og praktiske planlægning som tema ud fra personlig og faglig viden. Det er vores styrke, at vi i denne sammensmeltning, der foregår imellem vores holdninger, mål og iagttagelser, danner vores næste handling. Denne proces kan foregå i løbet af sekunder og over længere tid. Dette er en fortløbende proces - en arbejdsmetode.

Vi ved, at vores forventninger til barnet har stor betydning. Vi arbejder med at gøre hinanden opmærksomme på, hvis der er børn, der har brug for at komme ud af en negativ adfærd eller rolle, som f.eks. altid driller eller drilles. Vi har mange gode erfaringer med at forandre og udvikle dem. Det kan nogle gange være nødvendigt, at vi flytter barnet til en gruppe, hvor vi mener, der er bedre muligheder for udfoldelse og positiv påvirkning. Det har givet gode resultater, men vil altid ske i samarbejde mellem forældre og personale.

Det er vores opgave at være i en vekselvirkning imellem det styrende og det tilbagetrukne, det iagttagende og det reflekterende.
 

Forældresamarbejde
 
I mange år har vi arbejdet med at bygge børnehaven op til det, den er i dag. Som selvejende institution med en forældrebestyrelse som arbejdsgiver har vi skabt en kultur med høj grad af forældreengagement. Forældrene har gennem årene været med til at påtage sig ansvar for de overordnede forhold såvel som for praktiske gøremål i hus og have.
De fleste forældre har valgt børnehaven, efter at de har taget stilling til vores mål og metoder. Det er et godt samarbejdsgrundlag at starte på. Tillid, tryghed, ærlighed og åbenhed er væsentligt i samarbejdet med forældrene, da det er forældrenes tryghed, børnene hviler i. Når forældrene er trygge ved børnehaven, glider denne følelse ned i barnet, og barnet vil meget hurtigt vokse ind i børnehaven åbent og tillidsfuldt.
Den ene halvdel af barnets barndom tilbringes i børnehaven. Hele personlighedsdannelsen sker i disse vigtige år. Vi skal føje barnets to verdener sammen, børnehaven og hjemmet, til en helhed for barnet.
Vi ønsker, at forældrene betragter os som samarbejdspartnere og bruger os til både store og små spørgsmål vedrørende barnet. Med det indgående kendskab vi får til børnene, bliver vi vigtige personer i deres barndom.
Samarbejdet starter allerede, når forældrene har fået en plads i børnehaven, og vi sender vores pjecemateriale. De nye børn og forældre bliver bl.a. opfordret til at komme i børnehaven, se sig lidt omkring, lege, fornemme stemningen og tale med andre børn, forældre og personalet.
Når først barnet er startet, er den daglige kontakt morgen og aften væsentlig. Vi tilbyder endvidere alle forældre en samtale i dagtimerne, mindst én gang om året af ca.½ times varighed. Samtalen foregår med barnets pædagog. Her kan vi få et bedre kendskab til hinanden, et overblik over barnets situation og få snakket om, hvor barnet befinder sig i udviklingsforløbet.

Store forældremøder med alle forældre holder vi normalt to gange om året. Det første møde afholdes i maj måned for alle nye forældre, hvor børnehavens pædagogik introduceres. Det næste store møde afholdes i juni måned for hele forældrekredsen. Her aflægger bestyrelsesformanden beretning, og der afholdes valg til bestyrelsen. På dette møde indbyder vi også til deltagelse i Brede Børnehaves Forældrefond. Aftenen afsluttes med stueforældremøde. Her tager vi et overblik over, hvordan børnene befinder sig i gruppen. Vi introducerer planer for året, laver aftaler om, hvordan vi vil holde børnenes fødselsdage, fællesspisninger o.l.

I løbet af året vælger vi sommetider at afholde stueforældremøder for grupperne enkeltvis. Her tager vi igen et overblik over, hvordan børnene udvikler sig, og hvordan deres indbyrdes relationer er - eller tager udgangspunkt i en aktuel udfordring.
Vores årstidsfester har også stor betydning for kendskab, nærhed, samarbejde og tryghed. Sommerfest, Lanternefest, Luciafest, teaterforestillinger og arbejdslørdag er uddybet under afsnittet årets gang.
Opslagstavlerne bliver brugt til meddelelser, både fællestavlen ved Legestuen og de enkelte stuers tavler. Her findes oversigt over gruppernes ugerytmer, planer for den nærmeste fremtid samt dagbogskalender med kort nyt om dagens gøremål. Desuden uddeles sedler til det enkelte barn om aktuelle gøremål, nyheder, beskeder o.l. En del information kommer på mail, men fx materiale omkring årstidsfesterne har vi bevidst valgt at hænge op på børnenes pladser, så de bliver inddraget på den måde også.
Børnehavens blad B.B. Posten udkommer 3 - 4 gange årligt. Den indeholder bl.a. informationer fra bestyrelsen, ledelsen, pædagogerne og forældrene. Alle er velkomne med indlæg. Alle pædagogerne skriver i bladet om udflugter, fester og livet i børnehaven. Kalender for den følgende periode sidder altid bagest i bladet, lige til at tage ud og sætte på opslagstavlen derhjemme.
Forældrene er meget velkomne og opfordres til at tage en fridag og tilbringe den sammen med deres barn i børnehaven. Der er altid plads til én til i Rundkredsen.