Den professionelle pædagogs rolle.

Børn har brug for pædagoger, der er ”ude på noget”. Vi skal træde ind i børnegruppen, være igangsættende, inspirerende og styrende for derefter at træde tilbage og lade børnene være i fokus, lade børnene overtage arenaen. I den tilbagetrukne situation skal vi være observerende både på de enkelte børn og på børnegruppen som helhed. Når vi træder ind i børnenes midte igen som inspirator og formidler, er vi styret af vores pædagogiske overvejelser, holdninger og mål samt den viden, vi til enhver tid har om vores børnegruppe.

Vores person er det vigtigste pædagogiske arbejdsredskab, vi har. I denne blanding af personlighed, faglighed, hjertelighed, lydhørhed og ekspertise - heri ligger vores professionalisme. Vi trækker meget på hinandens psykiske og faglige ressourcer og lærer hele tiden meget af hinanden. Vi arbejder sammen to og to i kombinationen uddannet/uuddannet. Det er pædagogen, der har ansvaret for oplæring af sin samarbejdspartner med supervision og vejledning. På denne måde får den uuddannede del i den faglige og teoretiske viden, de uddannede står med.

Vi er i tæt samarbejde med hinanden på tværs af alle børnegrupperne. Vi har vores primære børnegruppe, og den sekundære børnegruppe, som er resten af børnene. Fordi vi arbejder med ”hinandens” børn i bl.a. ydertimerne og i spontant opståede situationer, har vi et godt kendskab til alle børn. Det bevirker, at vi i høj grad kan hjælpe og støtte hinanden i arbejdet med børnene.