Skovgrupperne

Vi synes, at det er et godt tilbud til nutidens børn dagligt at færdes ude og leve med naturen og opleve sig som del af den. Det vil betyde, at vi bliver åbne og bevidste omkring den dialog, der hele tiden foregår mellem os og naturen. Vi påvirkes af årstiderne, lyset, vejret og rytmen i naturen.

   Årets tider – livets cyklus

   Forår – Fremtid

   Sommer – Nutid

   Efterår – Fortid

   Vinter- Dvaletid 
 

Årets forløb er et billede på vores egen livscyklus. Vi går ud og møder os selv i naturen i tæt kontakt med naturens elementer jord, luft, ild og vand.

Naturen er ideelle rammer for børns leg, fantasi og eventyrverden. Skoven styrker børnenes evne til fordybelse (koncentrationsevnen) og styrker udviklingen af fantasien, motorikken og tiltroen til sig selv. Naturen har indflydelse på det basale i os, det vi skal leve og bygge videre på.

Børnene lærer at tage imod med alle deres sanser og får en masse erfaringer med naturen og med dem selv i naturen. Naturens spændende og underfundige verden åbner og skærper børnenes nysgerrighed. Børnene er som en flok forskere, der bare ikke har valgt emne. Der er mange både små og store ting, der kan vække deres opmærksomhed.

Det er vigtigt at give børnene et forhold til naturen så tidligt som muligt, idet det ellers kan blive en side, som de kommer til at mangle i deres liv. I bogstaveligste forstand handler det om at bevare ”jordforbindelsen”.